Emlak Vergisinde Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan yeni taslak çalışmasının kabul edilmesi halinde emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) değil bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilecek. Taslak çalışma kabul edilirse devlet ve gayrimenkullerden ciddi gelir elde edilecek.

Emlak Vergisinde Yeni Dönem

Gayrimenkulde vergi kaybının önlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunulan 100'ün üzerinde maddeden oluşan taslak çalışmanın detayları ortaya çıktı.

SATIŞ YILI FARK ETMEDEN VERGİ ALINACAK

Ekonomim'de yer alan bilgilere göre, çalışmanın yer alan düzenlemeye göre artık herhangi bir yıl kapsamı olmadan tüm satım işlemlerinden sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu şekilde şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilmiş olacak.

Çalışmadaki diğer maddeye göre, devlet, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.

VERGİ VE HARÇLAR ARTACAK

Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak.

Böylece alım-satımlarda artık belediyelerin rayiç bedelleri değil, devletin bölgesel olarak belirlediği rayiç bedeller baz alınmış olacak. Bu çalışmayla milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler de ciddi oranda artırılacak.