Cari işlemler hesabı, eylülde fazla verdi

Cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 118 milyon dolar fazla oluştu.

Cari işlemler hesabı, eylülde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 657 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 851 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde 131 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 337 milyon dolar net çıkış olurken, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 263 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 90 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 429 milyon dolar ve diğer sektör 400 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 258 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon dolarlık ve Türk lirası cinsinden 252 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 414 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, diğer sektörler ve genel hükümet sırasıyla, 1 milyar 632 milyon dolar, 354 milyon dolar ve 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde eylülde 7 milyar 663 milyon dolarlık net artış oldu.

 

 

Kaynak: AA